Meie põhitegevuseks on santehnilised tööd.

Eramute keskküttesüsteemid, tahkekütte katlad, pelletikatlad, radiaatorküte, põrandaküte, vee-ja kanalisatsioonitrassid nii hoonesisesed kui ka välised, kanalisatsioonimahutid ,septikud, pumplad.

Lisategevusena teostame termopildistamist, transporditeenust ja vahendame ekskavaatorit, kopp-laadurit, kallurautot, liiva, killustiku jt.